Web hosting

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD HOSTING

 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  CLOUD PRO 1 CLOUD PRO 2 CLOUD PRO 3 CLOUD PRO 4 CLOUD PRO 5 CLOUD PRO 6 CLOUD PRO 7
Phí hàng tháng 59.000đ 107.000đ 125.000đ 235.000đ 345.000đ 405.000đ 525.000đ
Dung lượng (SSD) 1.5 GB 3.0 GB 4.5 GB 7.0 GB 10.0 GB 15.0 GB 20.0 GB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Địa chỉ email 10 20 30 45 Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tài khoản FTP Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Database SQL 1 2 4 5 7 10 15
SSL   Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Thanh toán tối thiểu 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ