Quản lý bảo hành điện tử (eWarranty)

Bảo hành là công tác được thực hiện sau quá trình bán hàng. Đây là việc chăm sóc khách hàng hỗ trợ cho bộ phận quản trị quan hệ khách hàng. Mỗi ngày công ty bán số lượng lớn các sản phẩm trên thị trường, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều sản phẩm cần được bảo hành. Nếu việc quản lý bảo hành chỉ làm thủ công thì thời gian và chi phí mà công ty bỏ ra cho công tác bảo hành sẽ rất lớn. Ngoài ra, khách hàng luôn lựa chọn nhà cung cấp có sản phẩm chế độ bảo hành tốt nhất để mua.