Quản lý doanh nghiệp

 • Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

  Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

  Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là nhu cầu rất cần cho các doanh nghiệp. Đây được xem như là công cụ hữu dụng giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý thông tin của khách hàng như: nhu cầu, liên lạc, báo giá, hợp đồng và các vấn đề khác nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
  Quản lý quan hệ khách hàng không đơn thuần là phần mềm mà còn là một chiến lược kinh doanh bao gồm cả chiến lược tiếp thị và các dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng tới khách hàng.

  Chi tiết
 • Quản lý nhân sự (HRM)

  Quản lý nhân sự (HRM)

  Quản lý nhân sự hay còn gọi là Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức hay đơn vị trong xã hội. Chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và tưởng thưởng người lao động, đồng thời giám sát các chính sách và văn hóa của tổ chức, đảm bảo phù hợp với luật lao động của mỗi quốc gia.

  Chi tiết
 • Quản lý bảo hành điện tử (eWarranty)

  Quản lý bảo hành điện tử (eWarranty)

  Bảo hành là công tác được thực hiện sau quá trình bán hàng. Đây là việc chăm sóc khách hàng hỗ trợ cho bộ phận quản trị quan hệ khách hàng. Mỗi ngày công ty bán số lượng lớn các sản phẩm trên thị trường, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều sản phẩm cần được bảo hành. Nếu việc quản lý bảo hành chỉ làm thủ công thì thời gian và chi phí mà công ty bỏ ra cho công tác bảo hành sẽ rất lớn. Ngoài ra, khách hàng luôn lựa chọn nhà cung cấp có sản phẩm chế độ bảo hành tốt nhất để mua.

  Chi tiết