Tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ(1) 
(không chịu thuế)

PHÍ DUY TRÌ(2) 
(không chịu thuế)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM ĐẦU
(chưa bao gồm thuế VAT)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO
(chưa bao gồm thuế VAT)

CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ TRUNG NAM (miễn phí)

PHÍ DUY TRÌ(2) 
(không chịu thuế)

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ TÊN MIỀN NĂM TIẾP THEO
(chưa bao gồm thuế VAT)

.vn

350.000

350.000

200.000

100.000

350.000

100.000

.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn

250.000

250.000

200.000

100.000

250.000

100.000

.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn

120.000

150.000

200.000

100.000

150.000

100.000

.vn có 1 ký tự

350.000

40.000.000

200.000

100.000

40.000.000

100.000

.vn có 2 ký tự

250.000

10.000.000

200.000

100.000

10.000.000

100.000

.name.vn

50.000

30.000

20.000

20.000

30.000

20.000

Tên miền tiếng Việt

0

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

 
 

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

* Bảng giá tên miền Quốc gia Việt Nam nói trên chưa bao gồm thuế GTGT. 

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

PHÍ KHỞI TẠO 

PHÍ ĐĂNG KÝ

PHÍ DUY TRÌ HÀNG NĂM

CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ TRUNG NAM 

.com

Miễn phí

290.000

290.000

290.000

.net

Miễn phí

319.000

319.000

319.000

.org

Miễn phí

339.000

339.000

339.000

.top

Miễn phí

249.000

249.000

249.000

.website

Miễn phí

475.000

530.000

530.000

.xyz

Miễn phí

281.000

291.000

291.000

.site

Miễn phí

588.000

718.000

718.000

.design

Miễn phí

972.000

972.000

972.000

.email

Miễn phí

443.000

443.000

443.000

.live

Miễn phí

506.000

506.000

506.000

.art

Miễn phí

285.000

285.000

285.000

.blog

Miễn phí

655.000

905.000

905.000

.photo

Miễn phí

610.000

610.000

610.000

.online

Miễn phí

735.000

1.286.000

1.286.000

 
 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.